سرویس سیسکو سطوح و روشها

۱- سرویس سیسکو سوئیج

انواع سرویس ها درتجهیزات سیسکو

۱- سرویس سطحی

سرویس سطحی به سرویسی گفته می‌شود که فقط بادگیری شود

Write a comment